NEWS

View the latest news for community, tax, legal, healthcare, and much more.

AASTODAY NEWS

Tin AASToday

Cơ Hội Quảng Cáo trên Tập San AASToday

Kính thưa Quý Thân Hữu và Quý Đồng Hương, AASToday trân trọng thông báo sẽ phát hành Tập San AASToday vào tháng Ba năm nay. Mục đích của tờ tập san là để mang lại những tin tức mới nhất trong cộng đồng địa phương, cũng như các thông tin hữu ích cho quý đồng...
Tin AASToday

Tin Cập Nhật AASToday Tháng 2/2017

2016 đánh dấu một năm phát triển vượt bậc của AASToday. Từ khi bắt đầu khởi xướng cho đến nay, AASToday đã mang đến nhiều dịch vụ thiết thực cho đồng hương Việt Nam sinh sống ở Mỹ, bao gồm các dịch vụ ghi danh bảo hiểm sức khỏe, thi quốc tịch, khai thuế, dạy...

Latest News

SERVICES

AASToday support the Vietnamese community with various essential services to aid you in work, life, family issues, and education.
null

Tax

null

Education

null

Insurance

null

Public Notary

null

Real Estate

null

Immigration

null

Legal

null

Translation

Devoted

Guide and assist you with care

Professional

Partner with experts and specialists in various fields

Trustworthy

Integrity, honesty, and confidentiality

Low Cost

Reasonable charging fee

WORK HOURS

Monday – Friday: 10 AM – 3:30 PM | Sunday: 1:30 PM – 3:30 PM
0
+
total visits
0
+
people received help
0
main services
0
donation

Address: 6521 Arlington Blvd., Suite 401, Falls Church, VA 22042
Phone: (703) 831 – 7034
Work Hours: Monday – Friday: 10:00 AM – 3:30 PM | Sunday: 1:30 PM – 3:30 PM
Email: info.aastoday@gmail.com
Website: www.aastoday.org