Community News

AVA Tet Festival Event
Community News

AVA Tet Festival Event

For over 25 years, the Association of Vietnamese Americans (AVA) has been organizing the Lunar New Year Tet Festival in Maryland to maintain and preserve Vietnamese customs and traditions, with quality entertainment program.  What’s a better way to start off the Lunar New Year than delicious Vietnamese specialty dishes, and traditional desserts and drinks? At…

Giải thưởng Em Viết Tiếng Việt & Giải thưởng Tuổi Trẻ Phụ Vụ Cộng Đồng – 2016
Community News

Giải thưởng Em Viết Tiếng Việt & Giải thưởng Tuổi Trẻ Phụ Vụ Cộng Đồng – 2016

Vào trung tuần tháng 11 vừa qua, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phát hai giải thưởng: Em Viết Tiếng Việt (Năm Thứ Sáu) Tuổi Trẻ Phụ Vụ Cộng Đồng (Năm Thứ Nhất) Buổi phát giải thưởng được tổ chức tại Jewish Center ngày 19/11/2016, bắt đầu từ 2 giờ trưa và chấm dứt lúc 5…

Thư Mời – Tiệc Ra Mắt Ban Chấp Hành Cộng Đồng NK 2016-2018
Community News

Thư Mời – Tiệc Ra Mắt Ban Chấp Hành Cộng Đồng NK 2016-2018

Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland& Virginia 6131 Willston Drive, Suite E Falls Church, VA 22044 Tel: 703-927-2878 / Email: congdongvn.dmv@gmail.com THƯ MỜI Kính thưa Quý Trưởng thượng, Quý Thân Hào Nhân Sĩ, Quý Tổ Chức, Hội Đoàn, Quý Cơ quan Truyền thông, Truyền hình, Báo chí, Quý Niên trưởng / Chiến hữu…

Kêu Gọi Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Tham Gia Cuộc Bầu Cử
Community News

Kêu Gọi Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt Tham Gia Cuộc Bầu Cử

Hội Người Mỹ Gốc Việt Virginia ( Vietnamese Americans Organization Of Virginia) Email : hoinguoimygocviet@gmail.com và tx_duong@yahoo.com Điện thoại : (703) 626-0135 Kêu gọi cử tri Người Mỹ Gốc Việt tham gia cuộc Bầu Cử ngày 8 tháng 11 năm 2016 Để Cộng Đồng Người Việt có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong chính trường…

Bầu Cử Cộng Đồng Tại Vùng Thủ Đô
Community News

Bầu Cử Cộng Đồng Tại Vùng Thủ Đô

Từ trái qua phải: B. Lê T. Lệ Thi (Đồng Chủ Tịch DC; Ô. Đinh Hùng Cường (Chủ Tịch CĐ); Ô. Trần Quang Định (Đồng Chủ Tịch MD) – Ảnh của NAG Trần Định FALLS CHURCH – VA.  Theo Hiến Chương và Nội Quy của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia,…

1 2 3 4