Health

Những Điều Cần Biết về Bệnh Ung Thư Vú
Health

Những Điều Cần Biết về Bệnh Ung Thư Vú

UNG THƯ VÚ LÀ GÌ? Ung thư vú là một căn bệnh mà các tế bào ung thư hình thành trong mô vú. Khoảng 70% trong tất cả các trường hợp ung thư vú đều bắt đầu trong các ống dẫn (nơi dẫn sữa ra núm vú) và 10% bắt đầu trong tiểu thùy (nơi…

Bệnh Ung Thư và Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á
Health

Bệnh Ung Thư và Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á

UNG THƯ LÀ GÌ? Ung thư là thuật ngữ dùng cho những căn bệnh trong đó các tế bào bất thường phân chia vượt ngoài tầm kiểm soát và có thể lan truyền qua các mô khác. Các tế bào khỏe mạnh, bình thường luôn phát triển, phần chia và chết, nhưng những tế bào…

A Quick Look at Medicare
Health Insurance, Health

A Quick Look at Medicare

  What is Medicare? Medicare is health insurance for: People 65 or older People under 65 with certain disabilities People of any age with End-Stage Renal Disease (ESRD) (permanent kidney failure requiring dialysis of a kidney transplant) What are the different parts of Medicare?  Medicare Part A (Hospital Insurance) helps cover: Impatient care in hospitals Skilled…

Health Coverage for New Graduates
Health Insurance, Health

Health Coverage for New Graduates

As a new college graduate, you’re taking the next steps on your professional and personal journeys. But to handle the bumps on those journeys, you also need health insurance One less worry You may be able to get health coverage through a job. If you don’t get a job that offers health coverage right away,…

Đôi Điều Cần Biết về Bệnh Alzheimer
Health

Đôi Điều Cần Biết về Bệnh Alzheimer

Tóm lược từ một tài liệu học tập của công ty dược phẩm Apotex Canada: «Mise à jour sur la maladie d’Alzheimer» Hầu như trong gia đình nào cũng có nghe nói hay có người thân xa gần bị bệnh Alzheimer… Bài nầy, tác giả xin gởi đến tất cả các bạn già và đặc…

1 2 3 4