NEWS

View the latest news for community, tax, legal, healthcare, and much more.

AASTODAY NEWS

AASToday News

Advertising on AASToday Magazine

Dear friends, AASToday is pleased to announce the launch our quarterly magazine this March. Our goal is to bring the latest local news, helpful information about issues that could impact our community, and exciting cultural stories to our multi-generations Vietnamese Community. We are offering a few limited pages in our magazine for advertising. Cost per...
AASToday News

Tin Cập Nhật AASToday Tháng 2/2017

2016 đánh dấu một năm phát triển vượt bậc của AASToday. Từ khi bắt đầu khởi xướng cho đến nay, AASToday đã mang đến nhiều dịch vụ thiết thực cho đồng hương Việt Nam sinh sống ở Mỹ, bao gồm các dịch vụ ghi danh bảo hiểm sức khỏe, thi quốc tịch, khai thuế, dạy...
AASToday News

Sống Là Hãy Biết Cho và Biết Nhận

Trước hết, phải nói đây là là một buổi tối rất vui. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi gia nhập AASToday cuối mùa hè vừa qua để dạy Anh Văn. Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên khi trở về, nước Mỹ cũng trở thành mới mẽ, đôi khi như xa lạ....
AASToday News

Ưu Đãi Khai Thuế tại Văn Phòng AASToday

Từ ngày 5 tháng 12, 2016 đến ngày 5 tháng 1, năm 2016, AASToday có ưu đãi dịch vụ khai thuế như sau: Khai thuế cá nhân: giảm $20 Khai thuế cho hộ gia đình: giảm 10% Xin liên lạc Trân tại số điện thoại 703.831.7034 để đặt hẹn. Khi khai thuế, xin mang tất...
AASToday News

Thông Báo Chuyển Văn Phòng

Kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2017, Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt AASToday sẽ chuyển đến địa chỉ: 6521 Arlington Blvd., Suite 400, Falls Church, VA 22042 (trên đường 50, tòa nhà thứ 2 gần Miu Kee) Kính mong được tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ cho quý đồng hương.
AASToday News

Ghi Danh Obamacare Miễn Phí tại AASToday

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2016 đến ngày 31 tháng 1 năm 2017, văn phòng AASToday nhận ghi danh Obamacare miễn phí cho quý đồng hương, và cũng nhận ghi danh các loại bảo hiểm sức khỏe khác như Medicaid và Medicare. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn quý vị lựa chọn bảo hiểm...

Latest News

SERVICES

AASToday support the Vietnamese community with various essential services to aid you in work, life, family issues, and education.
null

Tax

null

Education

null

Insurance

null

Public Notary

null

Real Estate

null

Immigration

null

Legal

null

Translation

Devoted

Guide and assist you with care

Professional

Partner with experts and specialists in various fields

Trustworthy

Integrity, honesty, and confidentiality

Low Cost

Reasonable charging fee

WORK HOURS

Monday – Friday: 10 AM – 3:30 PM | Sunday: 1:30 PM – 3:30 PM
0
+
total visits
0
+
people received help
0
main services
0
donation

Address: Unit 11, Saigon West, Eden Center, 6751 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044
Phone: (703) 831 – 7034
Work Hours: Monday – Friday: 10:00 AM – 3:30 PM | Sunday: 1:30 PM – 3:30 PM
Email: info.aastoday@gmail.com
Website: www.aastoday.org