Đối Tác

AASToday có nhiều dịch vụ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cộng đồng là do sự hỗ trợ và cộng tác từ nhiều chuyên viên trong các lĩnh vực như nhà đất, thuế vụ, luật pháp, giáo dục… Những đối tác này là nguồn lực to lớn giúp AASToday thêm vững mạnh và tự tin trong hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Địa chỉ: 6521 Arlington Blvd., Suite 401, Falls Church, VA 22042
Điện thoại: (703) 831 – 7034
Giờ mở cửa: Thứ hai – Thứ sáu: 10:00 AM – 3:30 PM | Chủ Nhật: 1:30 PM – 3:30 PM
Email: info.aastoday@gmail.com
Website: www.aastoday.org