Sức Khỏe

Bệnh Ung Thư và Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á
Sức Khỏe

Bệnh Ung Thư và Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á

UNG THƯ LÀ GÌ? Ung thư là thuật ngữ dùng cho những căn bệnh trong đó các tế bào bất thường phân chia vượt ngoài tầm kiểm soát và có thể lan truyền qua các mô khác. Các tế bào khỏe mạnh, bình thường luôn phát triển, phần chia và chết, nhưng những tế bào…

Đôi Điều Cần Biết về Bệnh Alzheimer
Sức Khỏe

Đôi Điều Cần Biết về Bệnh Alzheimer

Tóm lược từ một tài liệu học tập của công ty dược phẩm Apotex Canada: «Mise à jour sur la maladie d’Alzheimer» Hầu như trong gia đình nào cũng có nghe nói hay có người thân xa gần bị bệnh Alzheimer… Bài nầy, tác giả xin gởi đến tất cả các bạn già và đặc…

1 2 3 4