Sáng Kiến – Phát Minh

Đề Xướng Dự Án: Kinh Nghiệm Sống qua Góc Nhìn Người Việt
Sáng Kiến - Phát Minh

Đề Xướng Dự Án: Kinh Nghiệm Sống qua Góc Nhìn Người Việt

Mục tiêu khái quát: Dự án “Kinh Nghiệm Sống qua Góc Nhìn Người Việt” nhằm mục đích phát triển một chương trình làm việc nhằm đúc kết và truyền đạt những kinh nghiệm sống thiết thực từ một người đến nhiều người thông qua việc quay phim và biên tập các nguồn tư liệu từ…

Dấu Kiểm Định An Toàn Là Gì?
Sáng Kiến - Phát Minh

Dấu Kiểm Định An Toàn Là Gì?

Nếu bạn là một chủ kinh doanh sản xuất, và sản phẩm của bạn cần được kiểm định về độ an toàn, bạn sẽ phải nộp sản phẩm của mình cho một phòng thí nghiệm để kiểm tra về độ an toàn. Các sản phẩm thông thường cần có dấu kiểm định bởi một cơ…

Sáng Kiến - Phát Minh

Miếng Dán Nhiệt Kế Fever Scout

Fever Scout là một sản phẩm công nghệ được sản xuất bởi công ty Vivalnk. Nó là một nhiệt kế được thiết kế như một miếng dán trên người. Thông tin mà nhiệt kế đo được sẽ liên tục cập nhật qua điện thoại cầm tay hoặc máy tính bảng. Nhờ thiết bị này. các…

1 2