Lịch Cộng Đồng

may, 2017

11mayAll DayVietnam Human Rights DayNgày Nhân Quyền Việt Nam(All Day: thursday) 104 Hart Senate Office Building, Washington, DC 20002

12may5:00 pm- 10:00 pm2017 AACC Gala Awards5:00 pm - 10:00 pm

Địa chỉ: 6521 Arlington Blvd., Suite 401, Falls Church, VA 22042
Điện thoại: (703) 831 – 7034
Giờ mở cửa: Thứ hai – Thứ sáu: 10:00 AM – 3:30 PM | Chủ Nhật: 1:30 PM – 3:30 PM
Email: info.aastoday@gmail.com
Website: www.aastoday.org